Výsledky dotazníku č.1

VÝSLEDKY DOTAZNÍKU „Stravování ve škole“ (1. část)

V průběhu měsíce října vyplňovali naši žáci (ti mladší s pomocí učitelů či rodičů) a pedagogové on-line dotazník týkající se stravování v naší škole.
Dotazník dokončilo celkem 97 respondentů.
Zde je 1. část výsledků, další bude následovat.
Pozn. Někteří toto hodnocení pochopili, že je jako ve škole (nejlepší 1 hvězdička, nejhorší 5 hvězdiček). 
Ve skutečnosti to bylo naopak.
Pozn. Děti z 1. třídy neznají „mléčné svačinky“. Prodej svačin ve školní jídelně v současné době využívají dva žáci z celé třídy.