Výsledek analýzy

VÝSLEDEK ANALÝZY

Analýza se týkala aktuálních oblastí tématu Zodpovědné spotřeby potravin (Lokální a sezónní potraviny, Agrobiodiverzita, Plýtvání potravinami, Průmyslově zpracované potraviny a palmový olej, Spotřeba masa a Způsoby hospodaření – bio, fairtrade)
Analýzu jsme provedli na základě výsledků Dotazníku „Jak se stravujeme doma?“, pracovních listů a on-line dotazníku „Stravování ve škole“.
Z výsledků jsme vytvořili „Silné a slabé stránky“. Podle nich si vybereme jedno téma a vytvoříme si „Plán činností“.