Ekokodex

– je souhrn našich společných zásad chování k životnímu  prostředí i k sobě navzájem. 

Chceme-li být Ekoškolou, musíme se těmito pravidly řídit. Najdete ho v 1. patře naší školy.

 • Šetříme energií.
 • Šetříme vodou.
 • Šetříme papírem.
 • Neplýtváme jídlem.
 • Svačiny nosíme v boxech.
 • Udržujeme pořádek ve třídách.
 • Šetříme školní materiál a zařízení školy.
 • V přirodě se chováme ohleduplně.
 • Staráme se o zvířata a neubližujem jim.
 • Respektujeme se navzájem.
 • Pomáháme si a chováme se přátelsky.
 • Netolerujeme násilí a rasismus.